geolok

Zadaniem produktu Geolok, pianki o niskiej egzotermiczności, jest stabilizacja rurociągów, kontrola erozji oraz redukcja efektów wypłukiwania. Produkt unieruchamia rurociągi w pożądanym miejscu i usprawnia proces ich montażu.

geoolok

ROZWIĄZANIA GEOTECHNICZNE

Pianka poliuretanowa produkcji Demilec to idealne rozwiązanie, które sprawdzi się przy budowie przegród rowu, podsypek rurociągu i warstwy ochronnej. W przypadku zastosowania wydajnej piany Geolok, prawdopodobieństwo wystąpienia jakichkolwiek niebezpiecznych sytuacji jest minimalne – potrzeba jedynie dwóch pracowników do wykonania szybkiego natrysku piany poliuretanowej, która unieruchomi rurociąg, a nie wielu osób jak w przypadku mozolnego i skomplikowanego układania worków z piaskiem.

Piana ma następujące zalety:

  • Krótszy czas montażu podsypek i przegród rowu
  • Odciąganie wody zmniejsza korozję
  • Nie wpływa na integralność rurociągu
  • Instalacja solidna oraz błyskawiczna w realizacji
  • Bezawaryjna po zasypaniu

DARMOWA WYCENA