Natrysk piany Sealection 500. Gdzie używać ?

Zostań wykonawcą    //    Znajdź wykonawce

Natrysk piany Sealection 500. Gdzie używać ?

Gdzie piany SEALECTION 500 nie należy używać:

a) Jeśli podłoże, na które zamierzamy natrysnąć pianę, jest mokre, pokryte szronem lub lodem, luźne, zardzewiałe, pokryte olejem lub smarem, lub gdy podłoże wykazuje znamiona degradacji, która może spowodować, że jest nieodpowiednie do instalacji. lekceważenie jakiegokolwiek z powyższych warunków będzie prowadzić do zmniejszenia adhezji piany powodując, że będzie się ona charakteryzować znacznie gorszą jakością i wydajnością.

b) Jeśli podłoże nie jest przygotowane lub właściwie oczyszczone. Zwróć uwagę, że piana przywiera do kurzu, łusek itp. i te substancje uniemożliwią pianie przywarcie do podłoża. Przy tych warunkach nie można mówić o wadzie adhezji, a raczej o błędzie instalatora.

c) Na elementach oświetleniowych, które muszą być otoczone dużym marginesem powietrza aby wyeliminować ryzyko przegrzania i powstania pożaru. Ponieważ wymagana przestrzeń różni się w zależności od rodzaju oprawy, należy zweryfikować wymagania producenta.

Uwaga: Niektóre elementy oświetleniowe są skonstruowane tak, że można na nich wykonać bezpośredni natrysk piany. Przed instalacją należy skonsultować się z producentem.

d) Jeśli ciągła, maksymalna temperatura użytkowania przekracza 82°C (180°F).

e) Wewnątrz gniazdek elektrycznych lub skrzynek przyłączeniowych.

f) Gdy w miejscu instalacji narażona będzie na kontakt z deszczem, wodą lub wilgotną glebą.

Półfuntowa, otwarto komórkowa piana jest przeznaczona do instalacji wewnątrz pomieszczeń (np. na wewnętrznej ścianie ramowej przykrytej płytą karton-gips).

g) Jedynie jako materiał wypełniający.

h) Jako materiał flotacji.

i) Jako materiał strukturalny.

Share via:

Comments are closed.

DARMOWA WYCENA